כתובת:

התפוצות, רחוב מעלה שז"ך, הר ציון

ירושלים, מיקוד: 9411107

התקשרו אלינו: 97226716841+