ישיבת התפוצות, שוכנת על הר ציון בירושלים.
הישיבה נוסדה בידי הרב מרדכי גולדשטיין זצ"ל בשנת 1965 במערב העיר. ועלתה להתיישב בהר ציון בשנת 1967,
ציבור תלמידי ישיבת התפוצות הינו מגוון בגילאים ובארץ מוצא ונמנים בין חבריה תלמידים מארה"ב ומצרפת מדרום אמריקה וכן תלמידים מהארץ. יש בין שורותיה חוזרים בתשובה ותלמידים עם רקע ישיבתי מתקדם שהם שומרי תורה ומצוות מלידה.
יש תכנית לבחורים ותכניות לנשואים במסגרת כולל הן של אמריקאים והן של ישראלים.
תכנית הלימודים בישיבה מגוונת וכוללת : מקרא ומפרשיו, משנה , תלמוד ומפרשיו, ספרי הלכות ופסק, וספרות המוסר. דרך ניתוח הטקסט התלמודי בין היתר על פי מחשבת הרב משה חיים לוצאטו.
הרבנים יוצרים קשר אישי חם וידידותי עם התלמידים ועוקבים אחר התפתחותם בלימודים והתפתחותם האישית.
לישיבה פעילות ענפה בנושאי חינוך וחברה, ומפעילה מוסדות תורה בארץ ובחו"ל. מרכז חינוכי גדול, ומעורבות בתרבות היהודית - ישראלית.