צוות הרבנים והמחנכים בישיבה הינם בעלי נסיון רב בחינוך ובעלי השכלה כללית

ורובם ככולם בוגרי ישיבות חשובות בארץ ובחו"ל